Nominér en kollega til OPRA-spydet

Publisert 3. august 2022

OPRA-spydet er en hederspris som tildeles gode forbilder i operative yrker og frivillig redningstjeneste. Spydet symboliserer spydspissen i samfunnet som er villig til å ta forhøyet risiko for å beskytte sine medborgere. Kandidater blir nominert av kollegaer for uselvisk eller ekstraordinær innsats i tjenesten. Dette kan være en enkelthendelse eller arbeid over tid.

Mottaker av prisen blir tildelt OPRA-spydet, testimonium og 15 000 kr. Hedersprisen deles ut ved hjelp av overskuddsmidler gjennom OPRA takknemlighetsfond.

OPRA-spydet er laget i 15 mm stål. Glassblåsing og klarlakk er sponset av Lakkereren AS. Trebasen er laget for hånd av brannkonstabel og frivillig i Norsk Folkehjelp - Mathias Hagen.


Send inn nominasjon her


Forrige vinner av OPRA-spydet var Rigoberto Villarroel