OPRA-spydet tildeles: Bjørn Eidissen

Bjørn Eidissen tildeles OPRA-spydet.

Publisert 2. mars 2023

I juryens begrunnelse står følgende;

«OPRA-spydet tildeles Bjørn Eidissen for sin fremragende innsats og forbilledlige profesjonalitet i den pågående multinasjonale støtten til Ukraina

Bakgrunn

Luftevakuering har på vegne av Norge bidratt med evakuering av syke og sårede i forbindelse med krigen i Ukraina. Denne innsatsen har blitt høyt verdsatt og anerkjent av EU og det internasjonale samfunnet. Innsatsen har pågått over tid, med høy arbeidsbelastning på personellet som har bidratt.

Personellet har vært villig til å legge ned mye tid og akseptert den risikoen dette oppdraget har medført. Bjørn Eidissen har stått frem som en tydelig lederskikkelse i dette viktige arbeidet.

Eidissen har vist et enormt engasjement i arbeidet for å sikre god helsefaglig bistand. I det sivil-militære samarbeidet med blant annet Polen har Eidissen bidratt til å utvikle et sterkt og meget godt samarbeid. Hans engasjement og profesjonalitet over tid i avdeling har bidratt til at Luftevakuering evner å levere et så robust og kompetent bidrag som de gjør i dag.

Luftevakueringskompaniets robusthet og høye beredskapsevne har gjort at avdelingen evnet å omstille seg raskt i takt med innsatsbehovet i Europa, som har gjort dette til en av krigens viktige virkemidler i evakueringen av syke og sårede.

OPRA-spydet

Hedersprisen ble overlevert prisvinner 26. februar 2023 under NOF ungdomskonferanse i Oslo. Prisen består av OPRA-spydet, testimonium og 15 000 kr.

Last ned fra App Store