OPRA

 • Søk om tilgang
 • Logg inn

Operativ Rabatt er et lukket program for personell i Forsvaret, Politiet, Brannvesenet, Ambulansetjenesten, de frivillige redningstjenestene og Forsvarets veteraner.

Norges beste rabatter.
For operative.

OPRA arbeider for å anerkjenne de som på vegne av Norges befolkning står i statens høyrisikoyrker og -frivillighet, for å hjelpe andre mennesker.

Programmet jobber for å skaffe de beste rabattavtalene hos bedrifter som ønsker å støtte denne samfunnskritiske innsatsen.

I motsetning til andre rabattprogrammer, tar OPRA ingen prosenter, provisjon eller betaling fra våre støttespillere. Dette for at du skal få de aller beste prosentvise rabattene.

todo

Nyeste støttespillere

OPRA får stadig nye støttespillere på laget, som tilbyr stadig flere og bedre rabatter for berettiget personell. 12 av de nyeste på laget:

Kun tilgjengelig for berettigete grupper

 • Politiet
  inkludert studenter ved Politihøgskolen
 • Forsvaret
  inkludert Heimevernet og vernepliktige
 • Forsvarets veteraner
 • Brann­vesenet
 • Ambulanse­tjenesten
 • Rednings­selskapet
 • Røde Kors Hjelpekorps
 • Norske Alpine Rednings­grupper
 • Norsk Folkehjelp Sanitet
 • Norske Rednings­hunder
  Gjelder ikke støttemedlemmer
todotodo

Av operative. For operative.

Teamet består av fast ansatte i Politiet og Forsvaret, i tillegg til en av Norges fremste utviklere. PST og FSA kjenner hele teamets identitet. For ytterligere avklaring, ta kontakt på team@opra.no.

Alle OPRA sine systemer er krypterte, og er designet for å behandle færrest mulig av dine personopplysninger.