• Søk om tilgang
 • Logg inn

Operativ Rabatt er et lukket program for personell og vernepliktige i Forsvaret, Politiet, Brannvesenet, Ambulansetjenesten, Sivilforsvaret, veteraner og de frivillige redningstjenestene.

Norges beste rabatter.
For operative.

OPRA arbeider sammen med støttespillere for å øke verdsettelsen av samfunnsborgere som legger egen sikkerhet og trygghet til side, for å kunne bistå i ekstraordinære situasjoner.

OPRA tar ingen prosenter, provisjon eller betaling fra støttespillere. Dette gjør at teamet kan forhandle frem Norges beste rabattavtaler.

Brannfolk i arbeid

Styrke i fellesskap

OPRA samarbeider med Politiets Fellesforbund og Norges offisers- og spesialistforbund.

Logo, Politiets Fellesforbund
OPRA-prisen

OPRA takknemlighetsfond

OPRA takknemlighetsfond arbeider for å hedre enkeltpersoner som har gjort en innsats utover det som kan forventes i tjenesten.

Les om fondet

Noen av OPRAs støttespillere

→ Se alle støttespillerne

Kun tilgjengelig for berettigede grupper

 • Politiet
  inkludert studenter ved Politihøgskolen
 • Forsvaret
  inkludert Heimevernet og vernepliktige
 • Brann­vesenet
 • Ambulanse­tjenesten
  inkludert studenter i ambulansefag og paramedisin
 • Sivil­forsvaret
 • Rednings­selskapet
 • Frivillige redningstjenester
 • Veteraner
todotodo

Av operative. For operative.

OPRA-teamet består av fast ansatte i det operative. Har du spørsmål, ta kontakt.

Lyst til å bli med?

Søk om tilgang