OPRA

 • Logg inn

Operativ Rabatt er et lukket program for personell i Forsvaret, Politiet, Brannvesenet, Ambulansetjenesten, de frivillige redningstjenestene og Forsvarets veteraner.

Norges beste rabatter.
For operative.

OPRA arbeider sammen med støttespillere for å verdsette alle som jobber i statens høyrisikoyrker og frivillige redningstjenester for å hjelpe andre mennesker.

I motsetning til andre rabattprogrammer, tar OPRA ingen prosenter, provisjon eller betaling fra støttespillerne. Dette gjør at teamet kan forhandle frem de beste rabattavtalene.

Les mer om OPRA
todo

Noen av OPRAs støttespillere

Kun tilgjengelig for berettigede grupper

 • Politiet
  inkludert studenter ved Politihøgskolen
 • Forsvaret
  inkludert Heimevernet og vernepliktige
 • Forsvarets veteraner
 • Brann­vesenet
 • Ambulanse­tjenesten
  inkludert studenter i ambulansefag og paramedisin
 • Rednings­selskapet
 • De frivillige redningstjenestene
  (alle godkjente medlemsorganisasjoner i FORF)
todotodo

Av operative. For operative.

OPRA-teamet består av fast ansatte i Politiet og Forsvaret. PST og FSA kjenner hele teamets identitet. Har du spørsmål, send mail til team@opra.no.

Møt OPRAs teamleader og utvikler

Eric Lein, smilende, med solbriller foran en fjellkjede

Eric Lein

Teamleder Eric Lein tjenestegjør til daglig som flyger i redningshelikoptertjenesten ved 330 skvadron. Fra tidligere har han arbeidserfaring hos blant annet Teton Gravity Research.

"Programmets visjon er å etablere en kultur hvor høyrisiko yrkesgrupper og de frivillige redningstjenestene i større grad blir anerkjent for deres innsats i samfunnet. Dette vil kreve målrettet arbeid over tid, av et team som består av de dyktigste jeg kjenner innen sitt fagfelt. På sikt håper jeg OPRA vil bidra til rekruttering i operative yrkesgrupper og de frivillige redningstjenestene."
Kristofer i en svart t-skjorte, som ser litt til siden, med Oslo i bakgrunnen

Kristofer Giltvedt Selbekk

Teamets utvikler Kristofer Giltvedt Selbekk er fagansvarlig i et av Norges mest anerkjente IT-selskap og regnes som en av landets fremste utviklere.

"OPRA er et fantastisk prosjekt. Vi fremforhandler bedre kjøpekraft for en gjeng folk som virkelig fortjener det, og som trenger et ekstra klapp på skulderen for ofrene de gjør. Jeg er utrolig stolt av å få muligheten til å bidra til å øke livskvaliteten til en gruppe mennesker jeg setter utrolig høyt".

Lyst til å bli med?

OPRA hjelper deg spare penger i hverdagen.