OPRA

 • Logg inn

Operativ Rabatt er et lukket program for personell i Forsvaret, Politiet, Brannvesenet, Ambulansetjenesten, de frivillige redningstjenestene og Forsvarets veteraner.

Norges beste rabatter.
For operative.

OPRA arbeider sammen med støttespillere for å anerkjenne de som står i statens høyrisikoyrker og frivillighet, på vegne av Norges befolkning, for å hjelpe andre mennesker.

I motsetning til andre rabattprogrammer, tar OPRA ingen prosenter, provisjon eller betaling fra støttespillere.

todo

Nyeste støttespillere

OPRA får stadig nye støttespillere – her er de 12 nyeste:

Kun tilgjengelig for berettigede grupper

 • Politiet
  inkludert studenter ved Politihøgskolen
 • Forsvaret
  inkludert Heimevernet og vernepliktige
 • Forsvarets veteraner
 • Brann­vesenet
 • Ambulanse­tjenesten
  inkludert studenter i ambulansefag og paramedisin
 • Rednings­selskapet
 • Røde Kors Hjelpekorps
 • Norske Alpine Rednings­grupper
 • Norsk Folkehjelp Sanitet
 • Norske Rednings­hunder
  Gjelder ikke støttemedlemmer
todotodo

Av operative. For operative.

Teamet består av fast ansatte i Politiet og Forsvaret, i tillegg til en av Norges fremste utviklere. PST og FSA kjenner hele teamets identitet. For ytterligere avklaring, ta kontakt på team@opra.no.