Om OPRA

OPRA - Operativ Rabatt - er et lukket program for personell og vernepliktige i Forsvaret, Politiet, Brannvesenet, Ambulansetjenesten, Sivilforsvaret, Veteraner og De Frivillige Redningstjenestene.

Programmet arbeider sammen med støttespillere for å øke verdsettelsen av samfunnsborgere som legger egen sikkerhet og trygghet til side, for å kunne bistå i ekstraordinære situasjoner.

Programmets formål:

 • Skape en kultur som verdsetter enkeltindividets innsats for samfunnet
 • Anerkjenne gode forbilder gjennom OPRA takknemlighetsfond
 • Bidra til økt rekruttering i operative yrker og frivillige redningstjenester

Hvorfor har OPRA medlemsavgift?

Opprinnelig skulle OPRA være gratis, sponset av programmets støttespillere.
Iht. gjeldende lovverk kan ikke personell i offentlige etater og organisasjoner motta gratis fordeler, da dette vil regnes som smøring. Eksempelvis ble et kjent konsern for noen år tilbake anmeldt for korrupsjon da de ga rabatt til alt personell som jobbet i Politiet.

Løsningen ble et betalt medlemskap som gir fordeler, i likhet med betalt medlemskap i fagforening som gir enkelte fordeler.

OPRA har inngått samarbeid med Vipps og medlemskap koster 30 kr/mnd. Dette bidrar til videre drift og utvikling, samt midler til OPRA takknemlighetsfond.

OPRA tar aldri prosenter, provisjon eller betaling fra støttespillere.

For medlemmer i PF og NOF er tilgang til OPRA inkludert i medlemskapet. Logg inn på PF.no eller NOF.no for å opprette bruker.


Hvordan fungerer rabattavtalene?

Rabattene gis gjennom rabattkoder og avtaler kun tilgjengelig for OPRA berettiget personell. Ved bestilling i nettbutikker bruker man e-mailadressen registrert hos OPRA, hvis ikke vil ordren kanselleres. OPRA verifiserer at du er en som fortjener Norges beste rabatter.

Ved handel i fysisk butikk må OPRA ID fra nettsiden fremvises.


OPRA takknemmelighetsfond

OPRA takknemlighetsfond arbeider for å hedre enkeltpersoner som har gjort en innsats utover det som kan forventes i tjenesten.

OPRA-spydet er en hederspris som tildeles gode forbilder i operative yrker og frivillig redningstjeneste. Mottaker av prisen blir tildelt OPRA-spydet, testimonium og 15 000 kr.

Hedersprisen gis ved hjelp av overskuddsmidler gjennom OPRA takknemlighetsfond.

Les mer


Hvem står bak OPRA?

Teamet består av fast ansatte i Politiet og Forsvaret, i tillegg til en av Norges fremste utviklere. PST og FSA kjenner hele teamets identitet. For ytterligere avklaring, ta kontakt på team@opra.no

Hvem kan søke tilgang?

 • Politiet
  inkludert studenter ved Politihøgskolen
 • Forsvaret
  inkludert Heimevernet og vernepliktige
 • Brannvesenet
 • Ambulansetjenesten
  inkludert studenter i ambulansefag og paramedisin
 • Sivilforsvaret
 • Redningsselskapet
 • De frivillige redningstjenestene
  (alle godkjente medlemsorganisasjoner i FORF)
 • Veteraner

Godkjent dokumentasjon

Ved registrering kreves dokumentasjon som bekrefter tilhørighet. Denne slettes umiddelbart etter godkjenning.

Godkjent dokumentasjon er:

 • Personellkort/tjenestebevis
 • Politiets tjenestebevis (forside - skjul gjerne ansikt)
 • Veterankort
 • Ansettelse- eller beordringsskriv
 • Innkallelse til øvelse eller samling
 • Skriftlig bekreftelse fra overordnet
 • Bekreftelse på godkjent utsjekk som frivillig redningsmannskap
 • Utklipp fra nyere lønnsslipp (trenger kun vise navn, dato og organisasjon)

For personell i Forsvaret og Politiet inkludert vernepliktige og studenter ved PHS, finnes det alternativ verifiseringsmetode ved registering som ikke krever opplastning av dokumentasjon.

Personvern og sikkerhet

Av hensyn til personvern og sikkerhet lagrer OPRA kun din e-postadresse på krypterte servere.