Om OPRA

OPRA - Operativ Rabatt - er et lukket program for personell og vernepliktige i Forsvaret, Politiet, Brannvesenet, Ambulansetjenesten, Sivilforsvaret, frivillige redningstjenester og veteraner.

Programmet arbeider sammen med støttespillere for å øke verdsettelsen av samfunnsborgere som legger egen sikkerhet og trygghet til side, for å beskytte samfunnet og sine medborgere.

Programmets mål:

 • Etablere en kultur som i større grad verdsetter risikofylt innsats for samfunnet.
 • Anerkjenne gode forbilder gjennom OPRA takknemlighetsfond.
 • Bidra til økt rekruttering i operative yrker og frivillige redningstjenester.

Gratis tilgang

Godkjente medlemmer har gratis tilgang til OPRA. Det er ingen bindingtid.

OPRA hadde tidligere medlemsavgift som har bidratt til blant annet utvikling av nettside og egen app. Gjennom juridisk rådgivning har man kommet frem til løsninger for å kunne tilby programmet gratis iht. gjeldende lovverk.

Teamet ønsker å takke alle medlemmer, Politiets Fellesforbund og Norges Offisers- og Spesialistforbund, som har støttet oppstarten av OPRA.

Hvordan fungerer rabattavtalene?

Rabattene gis gjennom egne avtaler for OPRA. Ved bestilling i nettbutikker bruker man e-post adresse registrert hos OPRA, slik at ordren ikke kanselleres. OPRA verifiserer at du er godkjent for programmet.

Ved handel i fysisk butikk fremvises OPRA ID fra nettsiden.

OPRA takknemmelighetsfond

OPRA takknemlighetsfond arbeider for å hedre enkeltpersoner som har gjort en innsats utover det som kan forventes i tjenesten.

OPRA-spydet er en hederspris som tildeles gode forbilder i operative yrker og frivillig redningstjeneste. Mottaker av prisen blir tildelt OPRA-spydet, testimonium og 15 000 kr.

Hedersprisen deles ut ved hjelp av overskuddsmidler fra OPRA gjennom OPRA takknemlighetsfond (org. nr. 931 360 256).

Berettiget personell

 • Politi
  inkludert studenter ved Politihøgskolen
 • Forsvaret
 • Veteraner
 • Brannvesenet
 • Ambulansetjenesten
  inkludert studenter i ambulansefag og paramedisin
 • Sivilforsvaret
 • Redningsselskapet
 • Frivillige redningstjenester
  (alle godkjente medlemsorganisasjoner i FORF)

Godkjent dokumentasjon

Ved registrering kreves dokumentasjon som bekrefter tilhørighet. Dokumentasjon slettes umiddelbart etter godkjenning.

Godkjent dokumentasjon:

 • Personellkort
 • Politiets tjenestebevis (kun forside - skjul ansikt)
 • Veterankort
 • Ansettelse- eller beordringsskriv
 • Innkallelse til øvelse eller samling
 • Skriftlig bekreftelse fra overordnet
 • Bekreftelse på godkjent utsjekk som redningsmannskap
 • Utklipp fra nyere lønnsslipp (vis kun navn, dato og organisasjon)

For personell i Forsvaret og Politiet inkludert vernepliktige og studenter, finnes det en verifiseringsmetode som ikke krever opplastning av dokumentasjon. Anbefalt metode.

For medlemmer i PF og NOF kan man opprette tilgang til OPRA uten å laste opp dokumentasjon. Logg inn på «Mine sider» hos din forening eller organisasjon.

Personvern og sikkerhet

Av hensyn til personvern og sikkerhet lagrer OPRA kun din e-postadresse på krypterte servere.

Teamet består av fast ansatte i det operative, i tillegg til en av Norges fremste utviklere. For ytterligere avklaring, ta kontakt på team@opra.no