Om OPRA

OPRA - Operativ Rabatt - er et lukket fordelsprogram for personell og vernepliktige i Forsvaret, Politiet, Brannvesenet, Ambulansetjenesten, Sivilforsvaret, frivillige redningstjenester og veteraner.

OPRA arbeider sammen med støttespillere og samarbeidspartnere for å øke verdsettelsen av samfunnsborgere som tar forhøyet risiko for å beskytte samfunnet og medborgere.

OPRAs mål

 • Etablere en kultur som i større grad verdsetter risikofylt innsats for samfunnet.
 • Bidra til økt rekruttering i operative yrker og frivillige redningstjenester.
 • Anerkjenne gode forbilder gjennom OPRA takknemlighetsfond.

Gratis tilgang

Tilgang til OPRA er gratis.

Programmet hadde tidligere medlemsavgift som har bidratt til blant annet utvikling av nettside og kommende app. Gjennom juridisk rådgivning har man kommet frem til bærekraftige løsninger for å kunne tilby programmet gratis iht. gjeldende lovverk. Teamet ønsker å takke alle kollegaer som har støttet oppstarten av OPRA. En spesiell takk rettes til Politiets Fellesforbund og Norges Offisers- og Spesialistforbund.

Hvordan fungerer avtalene?

Rabattene gis gjennom egne avtaler for OPRA på innlogget nettside. Ved handel i fysisk butikk fremvises OPRA ID fra nettsiden.

Hvem står bak OPRA?

OPRA drives på dugnadsbasis på fritiden av fulltids ansatte i det operative, i tillegg til en av Norges fremste utviklere. Møt noen i teamet:

Teamleder Eric Lein har bakgrunn fra Forsvaret og jobber til vanlig som flyger i redningstjenesten.

Utvikler Kristofer Giltvedt Selbekk er leder for front-end utvikling i et av Norges største IT-selskap. Han gjør alt arbeid med OPRA på fritiden, som en takk til en gruppe mennesker han personlig setter pris på.

Forhandlingsleder Sissel Espedal har bakgrunn fra Politiet og jobber til vanlig i det operative.

Berettiget personell

 • Forsvaret
  inkludert Heimevernet
 • Vernepliktige
  nåværende og tidligere tjenestegjørende
 • Veteraner
 • Politi
  inkludert studenter ved PHS
 • Brannvesenet
  inkludert Brann- og redningsskolen
 • Ambulansetjenesten
  inkludert studenter
 • Sivilforsvaret
 • Redningsselskapet
  ansatte og frivillige
 • Frivillige redningstjenester
  godkjente medlemsorganisasjoner i FORF

Godkjent dokumentasjon

Ved registrering kreves dokumentasjon som bekrefter tilhørighet. Dokumentasjon slettes umiddelbart etter godkjenning.

 • Tjenestebevis/ID
  vis kun navn, utløpsdato og organisasjon
 • Politiets tjenestebevis
  vis kun forside - skjul ansikt
 • Veterankort
  www.veterankort.no
 • Innkallelse til øvelse eller samling
  innkallelse sesjon eller førstegangstjeneste er ikke gyldig
 • Ansettelse- eller beordringsskriv
  vis kun navn, dato og organisasjon
 • Skriftlig bekreftelse
  fra arbeidsgiver eller overordnet
 • Utklipp fra lønnsslipp
  vis kun navn, dato og organisasjon
 • Annen dokumentasjon
  eks. utklipp fra www.spk.no som bekrefter tjeneste

Alternativ godkjenning

For personell og vernepliktige i Forsvaret og Politiet finnes det en alternativ og anbefalt verifiseringsmetode som ikke krever opplastning av dokumentasjon.

Personvern og sikkerhet

Av hensyn til personvern og sikkerhet er din e-postadresse den eneste opplysningen OPRA lagrer om deg, på krypterte servere.

OPRA vil aldri spørre deg om å oppgi andre opplysninger, inkludert navn, adresse, alder, kjønn, telefonummer, arbeidsgiver, personnummer, betalingsinformasjon ol.

Teamet anbefaler å benytte et unikt passord for OPRA.

OPRA takknemmelighetsfond

OPRA takknemlighetsfond arbeider for å hedre enkeltpersoner som har gjort en innsats utover det som kan forventes i tjenesten.

OPRA-spydet er en hederspris som tildeles gode forbilder i operative yrker og frivillig redningstjeneste. Mottaker av prisen blir tildelt OPRA-spydet, testimonium og 15 000 kr.

Hedersprisen deles ut ved hjelp av eventuelle overskuddsmidler fra OPRA gjennom OPRA takknemlighetsfond (org. nr. 931 360 256).

Les mer her

Last ned fra App Store