Om OPRA

OPRA står for Operativ Rabatt - et lukket program for personell i Forsvaret, Politiet, Brannvesenet, Ambulansetjenesten, Sivilforsvaret, de frivillige redningstjenestene og Forsvarets veteraner. Programmet arbeider sammen med støttespillere for å anerkjenne de som står i statens høyrisikoyrker og frivillighet, på vegne av Norges befolkning, for å hjelpe andre mennesker.

Tidligere ble personlig risiko for helse og liv verdsatt med offentlige goder. Dette preges nå av stadig dårligere pensjonsavtaler og borettigheter, samt tillegg som ikke er pensjonsgivende. Fordelaktige renter i Statens Pensjonskasse er avskaffet, og risikotillegg blir ikke indeksregulert. Mannskaper hos frivillige redningstjenester må kjøpe utstyr og klær for egne penger. De frivillige redningstjenestene får heller ikke fullverdig momskompensasjon.

OPRA arbeider derfor sammen med utvalgte støttespillere for å anerkjenne denne samfunnskritiske innsatsen.

Programmets mål er:

 • Skape en kultur som anerkjenner enkeltindividets innsats for samfunnet
 • Bidra til økt rekruttering i operative yrker og de frivillige redningstjenestene
 • Anerkjenne enkeltindivider gjennom OPRA takknemlighetsfond

Hvordan fungerer OPRA?

Rabattene gis via egne rabattkoder og avtaler som kun er for OPRA berettiget personell. Ved bestilling i nettbutikker bruker man e-mailadressen registrert hos OPRA, hvis ikke vil ordren kanselleres. OPRA verifiserer at du er en som fortjener Norges beste rabatter.

Ved handel i fysisk butikk må gyldig OPRA ID fra nettsiden fremvises.

Hvorfor har OPRA medlemsavgift?

OPRA skulle opprinnelig være gratis, sponset av programmets støttespillere.
Iht. gjeldene lovverk kan ikke personell i offentlige etater og organisasjoner motta gratis fordeler, da dette vil regnes som smøring. Løsningen ble derfor et betalt medlemskap som gir fordeler, i likhet med betalt medlemskap i fagforening som gir enkelte fordeler. Eksempelvis ble et stort bilmerke for noen år tilbake anmeldt for korrupsjon da de ga rabatt til alt personell som jobbet i Politiet.

OPRA har inngått samarbeid med Vipps og koster 30 kr/mnd. Dette sikrer videre drift og utvikling av OPRA, samt midler til OPRA takknemlighetsfond.

I motsetning til andre rabattprogrammer tar OPRA ingen prosenter eller provisjon av salget fra våre støttespillere, som fører til bedre rabattprosent for personell.

Hvem står bak OPRA?

Teamet består av fast ansatte i Politiet og Forsvaret, i tillegg til en av Norges fremste utviklere. PST og FSA kjenner hele teamets identitet. For ytterligere avklaring, ta kontakt på team@opra.no.

Hvem kan søke tilgang?

 • Politiet
  inkludert studenter ved Politihøgskolen
 • Forsvaret
  inkludert Heimevernet og vernepliktige
 • Forsvarets veteraner
 • Brann­vesenet
 • Ambulanse­tjenesten
  inkludert studenter i ambulansefag og paramedisin
 • Sivil­forsvaret
 • Rednings­selskapet
 • De frivillige redningstjenestene
  (alle godkjente medlemsorganisasjoner i FORF)

Personvern og sikkerhet

Av hensyn til personvern og sikkerhet lagrer OPRA kun din e-postadresse på krypterte servere.

OPRA takknemmelighetsfond

Dersom programmet går med overskudd, vil deler av overskuddet gå til OPRAs takknemlighetsfond.
Fondet skal arbeide for å gi en oppmerksomhet til de som har gjort en innsats i frivillig redningstjeneste eller yrke. Alle tildelinger vil bli offentliggjort i OPRA, og via sosiale medier.

Godkjent dokumentasjon

Ved førstegangsregistrering kreves det dokumentasjon som bekrefter din tilhørighet. Denne dokumentasjonen slettes umiddelbart etter godkjenning.

Godkjent dokumentasjon er:

 • Personellkort/tjenestebevis
 • Politiets tjenestebevis (forside, sensurer gjerne ansikt)
 • Veterankortet
 • Bevis på godkjent utsjekk som aktivt redningsmannskap
 • Ansettelse- eller beordringsskriv
 • Innkallelse til øvelse eller samling
 • Skriftlig bekreftelse fra overordnet
 • Utklipp av nylig lønnsslipp (må minimum vise navn, dato og organisasjon).

For personell i Forsvaret og Politiet (inkludert vernepliktige og studenter ved PHS) eksisterer det en alternativ verifiseringsmetode som ikke krever opplastning av dokumentasjon.

Operativ Rabatt © 2021

Operativ Rabatt er et lukket program for personell i Forsvaret, Politiet, Brannvesenet, Ambulansetjenesten, Sivilforsvaret, de frivillige redningstjenestene og Forsvarets veteraner.

Personvern og sikkerhet - Vilkår for bruk - Kontakt OPRA