Styrke i fellesskap

OPRA arbeider med samarbeidspartnere for å øke verdsettelsen av samfunnsborgere som tar forhøyet risiko for å beskytte samfunnet og medborgere.

 • Politiets Fellesforbund logo

  Politiets Fellesforbund

  Politiets Fellesforbund er den største fagforeningen i politi- og lensmannsetaten, med over 17.000 medlemmer.

  Les mer på pf.no
 • Norges Offisers- og Spesialistforbund logo

  Norges Offisers- og Spesialistforbund

  NOF er Norges ledende fagforening for militært ansatte. På tross av at antall militært ansatte har blir redusert vesentlig de siste årene, har NOF opplevd en dobling i antall medlemmer.

 • Ambulanseforbundet i Delta logo

  Ambulanseforbundet i Delta

  Ambulanseforbundet i Delta er Norges største yrkesorganisasjon for for ansatte i bilambulansetjeneste, luftambulanse og for nødmeldeoperatører på AMK-sentraler.

 • Norsk Reservistforbund logo

  Norsk Reservistforbund

  NROF er en politisk uavhengig organisasjon som ble stiftet i 1896. NROF skal være en landsdekkende organisasjon med formål å støtte Forsvaret og forankre forsvarsviljen.

 • Redningsselskapet logo

  Redningsselskapet

  Redningsselskapet er en frivillig, humanitær medlemsorganisasjon som teller 1600 redningskvinner og redningsmenn, fordelt på 53 redningsskøyter over hele landet.

 • Norsk Luftambulanse logo

  Norsk Luftambulanse

  NLA opererer ambulansehelikoptre fra 13 baser over hele landet. De jobber også for raskere og riktigere avansert akuttmedisinsk behandling gjennom forskning.

 • Avincis logo

  Avincis

  Avincis opererer alle ambulansefly i Norge, fra 7 forskjellige baser; Oslo Lufthavn, Ålesund, Brønnøysund, Bodø, Tromsø og Alta.

 • Norsk Folkehjelp Sanitet logo

  Norsk Folkehjelp Sanitet

  Norsk Folkehjelp er en viktig aktør i den norske redningstjenesten. De har 2000 frivillige i beredskap for samfunnet som bidrar som søk- og redningsmannskap, førstehjelpere på ulike arrangementer eller som førstehjelpsinstruktører.

 • Norske Redningshunder logo

  Norske Redningshunder

  Norske Redningshunder (NRH) er en frivillig redningsorganisasjon som trener hunder og førere for tjeneste under redningsaksjoner. NRH bruker hundens fantastiske luktesans til å redde liv og deltar i ca. 500 redningsaksjoner i året.

 • Norsk Radio Relæ Liga logo

  Norsk Radio Relæ Liga

  NRRL utdanner radioamatører til bruk i redningstjenesten og til katastrofe- og kriseberedskap. NRRL organiserer nødsamband for myndighetene ved naturkatastrofer og store ulykker når telefon, mobiltelefon og annet samband feiler.

 • Norges Veteranforbund for Internasjonale Operasjoner logo

  Norges Veteranforbund for Internasjonale Operasjoner

  NVIO er Norges største interesseorganisasjon for militært personell som har deltatt i internasjonale operasjoner – og deres pårørende.

 • Veteran Møter Veteran logo

  Veteran Møter Veteran

  Veteran Møter Veteran er et forbund som jobber for økt aktivitet blant veteraner. Vi legger til rette for og gjennomfører ulike veterantreff hvor veteraner møter veteraner.

 • Veteranforbundet SIOPS logo

  Veteranforbundet SIOPS

  SIOPS hovedoppgave er å bistå og gi støtte til veteraner med fysiske eller psykiske skader som følge av deltakelse i internasjonale operasjoner. SIOPS er dedikert til å hjelpe sårede veteraner og deres familier.

 • Veteranalliansen logo

  Veteranalliansen

  Veteranalliansen er en interesseorganisasjon for ivaretakelse av veteraner som har gjort innsats for den norske stat. Organisasjonen er en bidragsyter for hjelp til veteraner ved problemer av forskjelllig art og en tilrettelegger for kurs vedrørende veteraner.

 • Veterankort logo

  Veterankort

  Veterankort er et samarbeid mellom veteranorganiasjonene NVIO, Veteranalliansen, Veteran møter veteran, SIOPS og NROF. Veterankortet utstedes av Forsvarets Veterantjeneste.

 • Norges Lotteforbund logo

  Norges Lotteforbund

  NLFs formål er å arbeide for å styrke nasjonens forsvars- og beredskapsvilje; og dyktiggjøre personer som i fred, krise og væpnet konflikt; kan arbeide i og for totalforsvaret.

 • Kadettsamfunnet logo

  Kadettsamfunnet

  Kadettsamfunnet er kadettforeningen ved Luftkrigsskolen. Hovedoppgaven er å skape trivsel og sosialt samvær blant kadetter, kurselever og skolens ansatte gjennom aktiviteter i Kadettsamfunnets regi.

 • Valkyrien logo

  Valkyrien

  Valkyrien er kadettforeningen ved Sjøkrigsskolen. Foreningen ble grunnlagt i 1898 av Christoffer B. Meyer, og har siden den tid fungert som et organ for å ivareta kadetters sosiale behov.

 • Blålysveteraner Norge logo

  Blålysveteraner Norge

  Organisasjonen Blålysveteraner Norge er en politisk nøytral organisasjon som skal ivareta interessene for nåværende eller tidligere ansatte i de tre blålys-etatene, 110-112-113.

Vil du bli med oss?

Vi ser alltid etter nye partnere som ønsker å støtte oss. Ta kontakt med oss på team@opra.no.

Last ned fra App Store