Styrke i fellesskap

OPRA arbeider med samarbeidspartnere for å øke verdsettelsen av samfunnsborgere som tar forhøyet risiko for å beskytte samfunnet og medborgere.

Publisert 15. juni 2022

OPRA retter en spesiell takk til Politiets Fellesforbund og Norges Offisers- og Spesialistforbund, som har vært viktige støttespillere siden oppstart.

Samarbeidspartnere

Politiets Fellesforbund
Politiets Fellesforbund er den største fagforeningen i politi- og lensmannsetaten, med over 17.000 medlemmer.

Norges Offisers- og Spesialistforbund
NOF er Norges ledende fagforening for militært ansatte. På tross av at antall militært ansatte har blir redusert vesentlig de siste årene, har NOF opplevd en dobling i antall medlemmer.

Ambulanseforbundet i Delta
Ambulanseforbundet i Delta er Norges største yrkesorganisasjon for for ansatte i bilambulansetjeneste, luftambulanse og for nødmeldeoperatører på AMK-sentraler.

Norsk Folkehjelp Sanitet
Norsk Folkehjelp er en viktig aktør i den norske redningstjenesten. De har 2000 frivillige i beredskap for samfunnet som bidrar som søk- og redningsmannskap, førstehjelpere på ulike arrangementer eller som førstehjelpsinstruktører.

Norske Redningshunder
Norske Redningshunder (NRH) er en frivillig redningsorganisasjon som trener hunder og førere for tjeneste under redningsaksjoner. NRH bruker hundens fantastiske luktesans til å redde liv og deltar i ca. 500 redningsaksjoner i året.

Redningsselskapet
Redningsselskapet er en frivillig, humanitær medlemsorganisasjon som teller 1600 redningskvinner og redningsmenn, fordelt på 53 redningsskøyter over hele landet.

Norsk Luftambulanse

NLA opererer ambulansehelikoptre fra 13 baser over hele landet. De jobber også for raskere og riktigere avansert akuttmedisinsk behandling gjennom forskning.

Avincis
Avincis opererer alle ambulansefly i Norge, fra 7 forskjellige baser; Oslo Lufthavn, Ålesund, Brønnøysund, Bodø, Tromsø og Alta.

Norsk Radio Relæ Liga
NRRL utdanner radioamatører til bruk i redningstjenesten og til katastrofe- og kriseberedskap. NRRL organiserer nødsamband for myndighetene ved naturkatastrofer og store ulykker når telefon, mobiltelefon og annet samband feiler.

Veterankort
Veterankort er et samarbeid mellom veteranorganiasjonene NVIO, Veteranalliansen, Veteran møter veteran, SIOPS og NROF. Veterankortet utstedes av Forsvarets Veterantjeneste.

Norges Veteranforbund for Internasjonale Operasjoner
NVIO er Norges største interesseorganisasjon for militært personell som har deltatt i internasjonale operasjoner – og deres pårørende.

Veteranforbundet SIOPS
SIOPS hovedoppgave er å bistå og gi støtte til veteraner med fysiske eller psykiske skader som følge av deltakelse i internasjonale operasjoner. SIOPS er dedikert til å hjelpe sårede veteraner og deres familier.

Veteran Møter Veteran
Veteran Møter Veteran er et forbund som jobber for økt aktivitet blant veteraner. Vi legger til rette for og gjennomfører ulike veterantreff hvor veteraner møter veteraner.

Veteranalliansen
Veteranalliansen er en interesseorganisasjon for ivaretakelse av veteraner som har gjort innsats for den norske stat. Organisasjonen er en bidragsyter for hjelp til veteraner ved problemer av forskjelllig art og en tilrettelegger for kurs vedrørende veteraner.

Norsk Reservistforbund
NROF er en politisk uavhengig organisasjon som ble stiftet i 1896. NROF skal være en landsdekkende organisasjon med formål å støtte Forsvaret og forankre forsvarsviljen.

Norges Lotteforbund
NLFs formål er å arbeide for å styrke nasjonens forsvars- og beredskapsvilje; og dyktiggjøre personer som i fred, krise og væpnet konflikt; kan arbeide i og for totalforsvaret.

Kadettsamfunnet
Kadettsamfunnet er kadettforeningen ved Luftkrigsskolen. Hovedoppgaven er å skape trivsel og sosialt samvær blant kadetter, kurselever og skolens ansatte gjennom aktiviteter i Kadettsamfunnets regi.

Valkyrien
Valkyrien er kadettforeningen ved Sjøkrigsskolen. Foreningen ble grunnlagt i 1898 av Christoffer B. Meyer, og har siden den tid fungert som et organ for å ivareta kadetters sosiale behov.

Blålysveteraner Norge
Organisasjonen Blålysveteraner Norge er en politisk nøytral organisasjon som skal ivareta interessene for nåværende eller tidligere ansatte i de tre blålys-etatene, 110-112-113.


Last ned fra App Store