Nominér personell til
OPRA-prisen

Vet du om et forbilde som har gjort en ekstraordinær innsats i operativt yrke eller frivillig redningstjeneste?

E-post, telefonnummer, eventuelt en person som kan kontaktes for å opprette kontakt
Om flere, nevn de viktigste for nominasjonen
Altså deg, den som nominerer
E-post, telefonnummer, eventuelt en person som kan kontaktes for å opprette kontakt
Prøv å inkludere så mange relevante detaljer som mulig, slik at juryen kan danne seg et godt bilde av innsatsen som skal berømmes

Last ned fra App Store