Privatetterforsker THH Con AS

Privatetterforsker THH Con AS har som målsetting å være ledende i Norge innen våre felt. Vi samarbeider med utvalgte advokater med forskjellig spesialkompetanse. Disse bistår både private og næringsdrivende klienter over et bredt spekter av fagområder. I en rekke av våre saker vil vi komme over dokumentasjon og annet bevis som vil kunne få betydning i en rettslig tvist. Videre hender det også at vi avdekker at våre kunder har behov for advokatbistand, og i denne sammenheng vil vårt samarbeid komme våre klienter til gode.


Vi vektlegger at alle våre oppdrag og saker alltid blir behandlet strengt konfidensielt, samt at vi som selskap har en meget lav mediaprofil. Våre klienter skal være 100% trygge på at saker eller forhold ikke kommer ut i media.

Privatetterforsker THH Con AS logo

Få tilgang til rabattene

Logg inn eller registrer deg for å få tilgang til Privatetterforsker THH Con AS sine rabatter

Søk om tilgangLogg inn

Last ned fra App Store