• Logg inn

Operativ Rabatt er et lukket program for personell i Forsvaret, Politiet, Brannvesenet, Ambulansetjenesten, Sivilforsvaret, de frivillige redningstjenestene og Forsvarets veteraner.

Norges beste rabatter.
For operative.

OPRA arbeider sammen med støttespillere for å verdsette alle som tjenestegjør i statens høyrisikoyrker og frivillige redningstjenester for å hjelpe andre mennesker.

I motsetning til andre rabattprogrammer, tar OPRA ingen prosenter, provisjon eller betaling fra støttespillerne. Dette gjør at teamet kan forhandle frem de beste rabattavtalene.

todo

Noen av OPRAs støttespillere

Kun tilgjengelig for berettigede grupper

 • Politiet
  inkludert studenter ved Politihøgskolen
 • Forsvaret
  inkludert Heimevernet og vernepliktige
 • Forsvarets veteraner
 • Brann­vesenet
 • Ambulanse­tjenesten
  inkludert studenter i ambulansefag og paramedisin
 • Sivil­forsvaret
 • Rednings­selskapet
 • De frivillige redningstjenestene
  (alle godkjente medlemsorganisasjoner i FORF)
todotodo

Av operative. For operative.

OPRA-teamet består av fast ansatte i Politiet og Forsvaret. PST og FSA kjenner hele teamets identitet. Har du spørsmål, send mail til team@opra.no.

Møt OPRAs teamleder og utvikler

Eric Lein, smilende, med solbriller foran en fjellkjede

Eric Lein

Teamleder Eric Lein tjenestegjør til daglig som flyger i redningshelikoptertjenesten ved 330 skvadron.

"I en tid hvor stadig flere offentlige goder for operative yrker tas vekk, er mitt ønske å øke verdsettelsen i samfunnet for operativt personell og frivillige som risikerer liv og helse for å hjelpe andre mennesker. Dette vil kreve målrettet arbeid over tid, av et team som består av de dyktigste jeg kjenner innen sine fagfelt. I konkurransen om kompetansen med sivilt næringsliv håper jeg OPRA vil bidra til rekruttering i operative yrkesgrupper og frivillige redningstjenester."
Kristofer i en svart t-skjorte, som ser litt til siden, med Oslo i bakgrunnen

Kristofer Giltvedt Selbekk

Teamets utvikler Kristofer Giltvedt Selbekk har lang fartstid som både programmerer og produktutvikler.

"OPRA er et fantastisk prosjekt. Vi fremforhandler bedre kjøpekraft for en gjeng folk som virkelig fortjener det, og som trenger et ekstra klapp på skulderen for ofrene de gjør. Jeg er utrolig stolt av å få muligheten til å bidra til å øke livskvaliteten til en gruppe mennesker jeg setter utrolig høyt".

Lyst til å bli med?

OPRA hjelper deg spare penger i hverdagen.